XI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 9 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
4. Zamknięcie Sesji.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
  • Uchwała nr XI/110/2019 z dnia 9.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
    Zobacz w BIP
  • Uchwała nr XI/111/2019 z dnia 9.08.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2030
    Zobacz w BIP
Logotypy UE