22 stycznia 2019 Godzina 16:00
18 grudnia 2018 Godzina 16:00
27 listopada 2018 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

II Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 27 listopada 2018r.

Temat: powołanie stałych komisji, zmiany w budżecie
20 listopada 2018 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

I Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 20 listopada 2018r.

Temat: zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Mikołowa
10 października 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła

XLVII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 16 października 2018 r.

Temat: przyjęcie sprawozdań komisji Rady Miejskiej za 2018 rok, podsumowanie działalności Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018, sprawy wniesione
Logotypy UE