XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 2 grudnia 2019 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2031,
b) Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
c) zasad udzielania stypendiów dla studentów,
d) szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
4. Zamknięcie sesji.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr XVII/160/2019 z dnia 2.12.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2019-2031
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVII/161/2019 z dnia 2.12.2019 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVII/162/2019 z dnia 2.12.2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVII/163/2019 z dnia 2.12.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVII/164/2019 z dnia 2.12.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody sportowej Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVII/165/2019 z dnia 2.12.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Mikołowa za szczególne osiągnięcia artystyczne
  Zobacz w BIP
Logotypy UE