XIX Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 4 lutego 2020r.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr XIX/198/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie skargi na pracowników Biura Planowania Przestrzennego
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIX/197/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIX/196/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIX/195/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIX/194/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIX/193/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Mikołów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIX/192/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIX/191/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIX/190/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dotycząca zasadności utworzenia Centrum Usług Społecznych
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
Logotypy UE