Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Ćwiczmy razem – etap 2

Edukacja
Ćwiczmy razem – etap 2

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Gmina Mikołów realizuje projekt ?Ćwiczmy razem ? etap 2?. Projekt jest realizowany w 9 szkołach podstawowych i 1 Oddziale Przedszkolnym (przy SP8) w okresie 01.02.2019-07.12.2019. W ramach projektu uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych w małych grupach przez wyspecjalizowaną kadrę. W trakcie zajęć wykorzystywane

Termin realizacji
01.02.2019-07.12.2019
Wartość
50 540,34 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
PROJEKT ?OPEN YOUR MIND, CHANGE YOURSELF AND WORK ACROSS BOUNDARIES!?

Edukacja
PROJEKT ?OPEN YOUR MIND, CHANGE YOURSELF AND WORK ACROSS BOUNDARIES!?

?Open your mind, change yourself and work across boundaries! ? Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!? Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Okres realizacji: 01.09.2019-31.08.2021 Kwota dofinansowania: 136 269,00 euro. Projekt jest skierowany do 8 mikołowskich szkół podstawowych i 2 przedszkoli. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 49

Termin realizacji
01. 09. 2019 - 31. 12. 2021 r.
Wartość
136 269,00 euro
Lokalizacja
Szkoły Podstawowe nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 oraz Przedszkola nr 9, 10
czytaj więcej
KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych

AKTUALNOŚCI
KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych

1. Cele projektu – podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2019 ? VI 2020 poprzez rozwijanie wśród 850 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, ? przeszkolenie 40 nauczycieli, ? zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, ? realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie

Termin realizacji
01.06.2019-30.06.2020
Wartość
827 661,25 PLN, w tym dofinansowanie: 744 895,12 zł, z czego 703 512,06 zł to wkład Unii Europejskiej, 41 383,06 zł to Budżet Państwa
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12
czytaj więcej
Logotypy UE