Innovation and Transformation in Education

Innovation and Transformation in Education
Termin realizacji:
01.10.2019-30.09.2022
Lokalizacja:
Polska, Turcja, Włochy, Łotwa
Program:

Erasmus + KA201 Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Wartość projektu:
102 300 EUR ( kwota dla Gminy Mikołów 12 325,00 EUR)
Finansowanie:

środki Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Innovation and Transformation in Education (Innowacje i Transformacja w obszarze edukacji)  to pierwszy projekt ERASMUS + w ramach Akcji 2 ? Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk, działanie -Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej realizowany przez Gminę Mikołów.

Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Cel ? podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, zapoznanie ze strategiami aktywnego uczenia, narzędzia web 2.0 i e-learning.

Projekt partnerski, Lider projektu Turcja

Termin realizacji zadania planuje się od 1.10.2019 do 31.08.2021 r.

Całkowity koszt projektu: 102 300,00 EUR   Kwota dla Gminy:  12 325,00 euro

Informacje lidera projektu https://www.facebook.com/Innovation-and-Transformation-In-Education-101259858118503/

Logotypy UE