Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Mikołów, jako beneficjent projektu pn. ?Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 oraz ul. Górniczej nr 5? informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą. Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości

Termin realizacji
Wartość
Lokalizacja
czytaj więcej
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 oraz ul. Górniczej nr 5

AKTUALNOŚCI
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 oraz ul. Górniczej nr 5

W ramach niniejszego projektu wykonana zostanie modernizacja energetyczna dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Gminie Mikołów ? budynku przy ul. Górniczej 5 i budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6. Budynki objęte projektem wchodzą w skład mienia komunalnego Gminy Mikołów. Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki współfinansowaniu działania ze środków unijnych w ramach osi priorytetowej I

Termin realizacji
01.05.2019r. - 31.12.2021r.
Wartość
2 137 089,97 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów, ul. ul. Konstytucji 3-go Maja 6, ul. Górnicza 5
czytaj więcej
Budowa łączników drogowych ul. Polna ? Strażacka, ul. Strażacka ? Malinowa w Mikołowie

AKTUALNOŚCI
Budowa łączników drogowych ul. Polna ? Strażacka, ul. Strażacka ? Malinowa w Mikołowie

W ramach projektu wykonano budowę łączników drogowych ul. Polna ? Strażacka, ul. Strażacka ? Malinowa w Mikołowie, które usprawnią ruchu lokalny bez konieczności uciążliwego wjazdu i/lub wyjazdu na DK44 (ul. Gliwicka) oraz z drugiej strony na DW925 (ul. Oświęcimska). budowę odwodnienia drogi ? kanalizacja deszczowa 398 m budowę nawierzchni jezdni drogowej 199 m budowa skrzyżowania

Termin realizacji
IV. 2018 - IV.2019r
Wartość
897 700 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Polna- Strażacka, ul. Strażacka - Malinowa
czytaj więcej
Logotypy UE