Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie

RPO WSL 2007-2013
Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Mikołów poprzez kompleksową termomodernizację z wymianą i modernizacją źródeł ciepła w Przedszkolu nr 2 w Mikołowie. Realizacja inwestycji pozwoli obniżyć koszty utrzymania przedmiotowego obiektu i jego zapotrzebowania na zużytą energię. Dzięki termomodernizacji przedszkola, znaczącej poprawie ulegnie komfort jego użytkowników oraz estetyka przestrzeni publicznej miasta. Przedsięwzięcie

Termin realizacji
kwiecień 2012 r. - sierpień 2013 r.
Wartość
2 168 026,29 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Termomodernizacja budynku SP nr 9 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Termo-modernizacja
Termomodernizacja budynku SP nr 9 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Celem realizacji projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 9 było obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia ciepła na cele c.o., podniesienie komfortu cieplnego budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły: • wymianę okien, • docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, • likwidację pieców kaflowych oraz zabudowę kotła gazowego kondensacyjnego z regulacją pogodową, • wykonanie

Termin realizacji
styczeń - sierpień 2006 r.
Wartość
239 334,59 zł
Lokalizacja
Mikołów, Gliwicka
czytaj więcej
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Termo-modernizacja
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Celem realizacji projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 3 było obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia ciepła na cele c.o., podniesienie komfortu cieplnego budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły: • wymianę okien i drzwi, • docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, • modernizację kotłowni, w tym : wymianę kotła, wymianę pomp obiegowych, montaż

Termin realizacji
styczeń - sierpień 2006 r.
Wartość
666 435,11 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Szkolna
czytaj więcej
Logotypy UE