Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Termo-modernizacja
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Celem realizacji projektu było zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynku Gimnazjum nr 1 oraz obniżenie kosztów ogrzewania i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły: ? wymianę okien, ? ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, ? wymianę instalacji c.o. na nową, wyposażoną w grzejniki płytowo-konwekcyjne i zawory termostatyczne, ? wymianę wymiennikowni na kompaktową, wyposażoną w

Termin realizacji
grudzień 2005 r. ? sierpień 2006 r.
Wartość
1 386 821,71 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Konstytuscji 3-go Maja
czytaj więcej
Logotypy UE