LEKI

Przeterminowane leki i chemikalia należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Leki można również dostarczać do punktów zbiórek zorganizowanych w aptekach na terenie gminy Mikołów

NAZWA APTEKIADRES APTEKITELEFON
Apteka Piastowska ul. K. Prusa 14, 43-190 Mikołów (32) 226-20-51
Stara Apteka Rynek 5, 43-190 Mikołów (32) 738-10-00
Nowa Apteka ul. Żwirki i Wigury 37, 43-190 Mikołów (32) 226-43-13
Apteka św. Wojciecha ul. Okrzei 28, 43-190 Mikołów (32) 226-08-34
Apteka w Bujakowie ul. Ks. Franciszka Górka 29, 43-196 Mikołów (32) 336-12-46
Apteka SALIX ul. Przelotowa 70A, 43-190 Mikołów (32) 226-10-36

UWAGA! Nie dotyczy ww. odpadów pochodzących z działalności gospodarczej!

ZUŻYTE IGŁY I STRZYKAWKI

Zużyte igły  i strzykawki (za wyjątkiem tych użytych przy wykonywaniu działalności gospodarczej) można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44.

Osoba dostarczająca strzykawki powinna zabezpieczyć je w szczelnym opakowaniu i osobiście włożyć je do wskazanego pojemnika.


Logotypy UE