LIŚCIE

Raz do roku organizowana jest zbiórka liści, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W dniu odbioru należy zebrane w workach liście wystawić przed posesję.

Liście powstające na terenie nieruchomości  można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczyć nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz można  dawać do worków przeznaczonych na odpady biodegradowalne, które odbierane są zgodnie z harmonogramem.

POPIÓŁ, ŻUŻEL

Wrzucamy:

PAMIĘTAJ !

KOMPOSTOWNIK

Kompostowanie odpadów powinno być realizowane w wyznaczonym na terenie nieruchomości zorganizowanym miejscu lub urządzeniu, które umożliwia tlenowy rozkład substancji organicznych oraz nie powoduje uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Wrzucamy:

Kompostownik może być  kupiony w sklepie lub wykonany samodzielnie – przykład zamieszczony na stronie Ministerstwa Klimatu https://naszesmieci.mos.gov.pl/dla-mediow/artykuly/58-kompostowanie-jak-zaczac


Logotypy UE