Ważne informacje

Aktualności
FILTRY WYSZUKIWANIA:
Komunikaty
Zawieranie umów na odbiór nieczystości  ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

Zawieranie umów na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
OPÓŹNIENIA W ODBIORZE BIOODPADÓW

OPÓŹNIENIA W ODBIORZE BIOODPADÓW

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Komunikaty
ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Komunikaty
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
Zasady segregacji w języku ukraińskim

Zasady segregacji w języku ukraińskim

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
Części samochodowe- to nie odpady komunalne !

Części samochodowe- to nie odpady komunalne !

Zużyte części aut nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane od mieszkańców w ramach funkcjonującego gminnego systemu gospodarowania odpadami. Takie części powinny zostać dostarczone przez mieszkańca do stacji demontażu pojazdów. Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z użytku oraz częściami samochodowymi określone zostały w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
Zawieranie umów przez firmy, które znajdują  się poza  gminnym systemem gospodarki odpadami

Zawieranie umów przez firmy, które znajdują się poza gminnym systemem gospodarki odpadami

Firmy, które znajdują się poza gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi mają obowiązek zawrzeć umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej odbierającym odpady komunalne na terenie gminy Mikołów. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej www.odpady.mikolow.eu w zakładce Gospodarowanie odpadami>Firmy odbierające odpady komunalne> Rejestr działalności regulowanej.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
Zasady odbioru popiołu

Zasady odbioru popiołu

Przypominamy, iż do pojemnika na popiół wrzucamy zimny popiół i żużel z palenisk domowych. Nie wrzucamy gorącego popiołu. Nie zalewamy popiołu wodą, gdyż uniemożliwi to jego odbiór w niskich temperaturach.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Logotypy UE