Zasady Odbioru Odpadów Komunalnych

W JAKICH GODZINACH I GDZIE WYSTAWIĆ POJEMNIK?

W dniu odbioru odpadów komunalnych należy wystawić pojemnik lub worki z odpadami selektywnie zbieranymi przed posesją do godziny 6:00.

Pracownik firmy odbierającej odpady komunalne nie może wejść na teren nieruchomości.

Jeżeli pojemniki na nieruchomości są postawione w specjalnej furtce na to przeznaczonej, w dniu odbioru musi być ona otwarta i zabezpieczona przed przypadkowym zamknięciem. W przypadku nie wystawienia w porę pojemników lub worków, kierowca nie wróci na daną ulicę.

NORMA DLA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne.

Wyjaśniamy, że pojemniki winne spełniać normę PN EN-840 obowiązującą w całej Unii Europejskiej.

WORKI SELEKCYJNE

Firma odbierająca odpady segregowane dostarcza  właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz w zabudowie niezamieszkałej  worki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych t.j.  worki na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło.

Puste worki  do segregacji dostarczane są mieszkańcom nieruchomości po każdorazowym odbiorze napełnionych worków w ilości odpowiadającej odebranym workom.

Worki do segregacji odpadów można również pobrać w:

Straży Miejskiej

Rynek 7 I piętro
43-190 Mikołów

pn-pt 8:00 – 20:00

Miejskim Domu Kultury

Rynek 19
43-190 Mikołów

pn-pt 8:00 – 16:00

Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mikołowie

ul. Dzieńdziela 44
43-190 Mikołów

pn -pt 6:30 – 19:30

sb 8:00 – 15:30

WORKI BIG BAG

Od stycznia 2021 roku odpady budowlane i rozbiórkowe takie jak: odpady betonu, gruz betonowy i ceglany pochodzący z drobnych remontów prowadzonych przez mieszkańców w nieruchomościach jednorodzinnych będą odbierane na indywidualne zlecenie w worku BIG BAG o pojemności 1 m3. Dla każdej nieruchomości przysługuje w ciągu roku 1 worek BIG BAG. Gruz nie będzie już odbierany podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Druki zlecenia dostępne są w budynkach Urzędu Miasta Rynek 20 i Rynek 16 oraz na stronie internetowej odpady.mikolow.eu w menu Gospodarowanie odpadami w zakładce: Zasady odbioru odpadów komunalnych – Worki BIG BAG. Warunkiem otrzymania worka jest złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z Referatem Usług Komunalnych nr tel. 32-32-48-569 lub 32-32-48-573.

Załączniki:

Logotypy UE