ELEKTROŚMIECI

Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Baterie można dostarczyć do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach, przedszkolach, obiektach użyteczności publicznej.

W przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego można nieodpłatnie oddać stary sprzęt za nowy do sklepu, w którym dokonano zakupu. Sprzęt tego typu może zostać dowieziony do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na terenie gminy Mikołów przy Placu 750 – lecia znajduje się nowoczesny kontener na elektrośmieci, można do niego wrzucać zużyte baterie, żarówki, płyty CD, telefony, ładowarki czy piloty do telewizorów.

Pojemnik podzielony jest na przegródki, co sprawia, że wrzucony do odpowiedniego otworu przedmiot zostaje od razu posegregowany. Opisane otwory i sloty o specjalnych kształtach znajdują się w górnej części kontenera. Dzięki temu wiadomo, do której przegródki odpady powinny trafić.

Otworów i przegródek jest siedem. Każdy z siedmiu wewnętrznych pojemników ma 33 litry pojemności. Kontener oznakowano logotypem miasta oraz napisem „punkt zbiórki elektroodpadów”.


Sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy mogą oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt Godziny przyjmowania odpadów
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK)
ul. Dzieńdziela 44
43-190 Mikołów
pon. – pt. 800-2000
sob. 800-1600

oraz do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (rejestr ww. przedsiębiorców znajduje się na stronie  https://bdo.mos.gov.pl/ .


Logotypy UE