Ważne informacje

Aktualności
Odbiór odpadów ODBIÓR GRUZU W WORKACH BIG BAG

ODBIÓR GRUZU W WORKACH BIG BAG

Uprzejmie informujemy, iż od stycznia 2021 roku odpady budowlane i rozbiórkowe takie jak: odpady betonu, gruz betonowy i ceglany pochodzący z drobnych remontów prowadzonych przez mieszkańców w nieruchomościach jednorodzinnych będą odbierane na indywidualne zlecenie w worku BIG BAG o pojemności 1 m3. Dla każdej nieruchomości przysługuje w ciągu roku 1 worek BIG BAG. Gruz nie

5.01.2021
Czytaj więcej
Komunikaty Przesunięty termin płatności za styczeń 2021

Przesunięty termin płatności za styczeń 2021

Uwaga! termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2021 r. zostaje przesunięty na dzień 15.02.2021 r.

23.12.2020
Czytaj więcej
Komunikaty ZMIANY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

ZMIANY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Zmiany w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2021 r. Burmistrz Mikołowa zawiadamia, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe zasady w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca

21.12.2020
Czytaj więcej
Komunikaty PSZOK

PSZOK

Informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mikołowie 24.12.2020 r. oraz 02.01.2021 r.  będzie nieczynny, natomiast 31.12.2020 r. będzie czynny do godz. 14:00.

8.12.2020
Czytaj więcej
 • Odbiór odpadów ODBIÓR GRUZU W WORKACH BIG BAG

  ODBIÓR GRUZU W WORKACH BIG BAG

  Uprzejmie informujemy, iż od stycznia 2021 roku odpady budowlane i rozbiórkowe takie jak: odpady betonu, gruz betonowy i ceglany pochodzący z drobnych remontów prowadzonych przez mieszkańców w nieruchomościach jednorodzinnych będą odbierane na indywidualne zlecenie w worku BIG BAG o pojemności 1 m3. Dla każdej nieruchomości przysługuje w ciągu roku 1 worek BIG BAG. Gruz nie

  5.01.2021
  Czytaj więcej
 • Komunikaty Przesunięty termin płatności za styczeń 2021

  Przesunięty termin płatności za styczeń 2021

  Uwaga! termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2021 r. zostaje przesunięty na dzień 15.02.2021 r.

  23.12.2020
  Czytaj więcej
 • Komunikaty ZMIANY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

  ZMIANY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

  Zmiany w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2021 r. Burmistrz Mikołowa zawiadamia, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe zasady w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca

  21.12.2020
  Czytaj więcej
 • Komunikaty PSZOK

  PSZOK

  Informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mikołowie 24.12.2020 r. oraz 02.01.2021 r.  będzie nieczynny, natomiast 31.12.2020 r. będzie czynny do godz. 14:00.

  8.12.2020
  Czytaj więcej

Czy chcesz skorzystać?

Logotypy UE