Ważne informacje

Aktualności
Odbiór odpadów Zamiar przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

18.08.2022
Czytaj więcej
Bez kategorii NOWE POJEMNIKI NA ELEKTROODPADY;      ODBIÓR ELEKTROODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

NOWE POJEMNIKI NA ELEKTROODPADY; ODBIÓR ELEKTROODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

5.08.2022
Czytaj więcej
Komunikaty Zawieranie umów na odbiór nieczystości  ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

Zawieranie umów na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

9.06.2022
Czytaj więcej

Czy chcesz skorzystać?

Logotypy UE