A+ A-
A+ A-
Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚĆI

Edukacja
Dobra wiadomość dla Mikołowa – kolejny MILION dla uczniów mikołowskich szkół podstawowych!

Gmina Mikołów pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację projektu „Szkoła otwarta na wiedzę” w ramach RPO WSL 2014-2020, który był realizowany w zeszłym roku szkolnym. Wartość projektu to dokładnie 1 024 112,50zł. Minimum 950 uczniów mikołowskich szkół podstawowych rozwinie swoje kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy poprzez udział w nieodpłatnych zajęciach pozalekcyjnych z

Termin realizacji
Wartość
1 024 112,50
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej

Edukacja
Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa – etap II

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 4 szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Mikołów ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności 311 uczniów/uczennic z terenu Gminy Mikołów do przyszłego zatrudnienia w okresie XI.2012 do VII.2014. Projekt zakłada realizację kompleksowych programów rozwojowych w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w ramach: Wydziału Doradztwa

Termin realizacji
2012.11.01 – 2014.07.31
Wartość
1 263 660,37 zł
Lokalizacja
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4
czytaj więcej

Edukacja
Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa – program rozwojowy

Projektem zostaną objęci uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Mikołów, którzy będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Organizowane zajęcia będą miały charakter dwóch wydziałów: * Wydział Doradztwa z trzema Katedrami: 1. Katedra Humanistyki kreatywnej 2. Katedra Matematyczno-Przyrodnicza 3. Katedra Języków Obcych * Wydział Promocji Wiedzy z czterema Instytutami: 1. Instytut Matematyczno-Przyrodniczy

Termin realizacji
2010.11.01 - 2012.10.31
Wartość
769 703, 22 zł
Lokalizacja
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4
czytaj więcej
Logotypy UE