Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Budowa łącznika drogowego od ul. Paprotek do ul. Wieczorka w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Drogi
Budowa łącznika drogowego od ul. Paprotek do ul. Wieczorka w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzielnicy Kamionka w Mikołowie, poprzez budowę łącznika pomiędzy ulicami Paprotek i Wieczorka. Realizacja inwestycji pozwoli scalić dwie części dzielnicy Kamionka, pomiędzy którymi komunikacja odbywa się za pośrednictwem ruchliwej i niebezpiecznej drogi krajowej nr 81. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budową łącznika drogowego, ciągu pieszego, wjazdów do posesji oraz

Termin realizacji
III ? IV kwartał 2011 r.
Wartość
1 104 659,68 zł
Lokalizacja
Mikołów, dzielnica Kamionka
czytaj więcej

Drogi
Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego ? infrastruktura aktywnych form turystyki

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu mikołowskiego poprzez utworzenie sieci tras rowerowych łączących gminy powiatu z sąsiednimi powiatami i gminami. W projekcie uczestniczyły gminy: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Wyry i Ornontowice. Liderem projektu jest Gmina Orzesze.  Inwestycja polegała na modernizacji i budowie tras rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej na terenie gmin powiatu mikołowskiego. W

Termin realizacji
listopad 2010 r. - lipiec 2011 r.
Wartość
2 175 566,00 zł
Lokalizacja
Gminy Powiatu Mikołowskiego
czytaj więcej
Szlakiem architektury sakralnej – budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Gminy Mikołów

Drogi
Szlakiem architektury sakralnej – budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Gminy Mikołów

Przedmiotem projektu jest budowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury okołoturystycznej stanowiącej bezpośrednie zaplecze stworzonego w Gminie Mikołów produktu turystycznego ?Szlak architektury sakralnej”. Projekt polega na budowie trzech parkingów oraz rozbudowie placu parkingowego przy obiektach sakralnych zlokalizowanych na terenie Gminy. Inwestycja stanowi zaplecze dla obsługi ruchu turystycznego związanego z zabytkami architektury sakralnej, wpływa na zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Termin realizacji
2008 - 2015
Wartość
992 811,96 PLN
Lokalizacja
czytaj więcej
Logotypy UE