Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Połączenie Centrum Miasta Mikołów z dzielnicą Reta – przebudowa i budowa drogi gminnej NR 380093S

Drogi
Połączenie Centrum Miasta Mikołów z dzielnicą Reta – przebudowa i budowa drogi gminnej NR 380093S

Projekt ma na celu usprawnienie połączenia centrum miasta Mikołowa z rozwijającą się dzielnicą Reta. Polega na przebudowie i budowie drogi gminnej 380093S na odcinku od skrzyżowania z ul. Krawczyka do ul. Reta o długości 950,5 m. W ramach tego zadania zostanie wykonana na pierwszym odcinku przebudowa drogi gminnej – ul. Waryńskiego od ul. Krawczyka do

Termin realizacji
kwiecień – październik 2010 r.
Wartość
1 291 948,56 zł
Lokalizacja
Mikołów Centrum- Reta
czytaj więcej
Budowa łącznika drogowego od ul. Paprotek do ul. Wieczorka w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Drogi
Budowa łącznika drogowego od ul. Paprotek do ul. Wieczorka w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzielnicy Kamionka w Mikołowie, poprzez budowę łącznika pomiędzy ulicami Paprotek i Wieczorka. Realizacja inwestycji pozwoli scalić dwie części dzielnicy Kamionka, pomiędzy którymi komunikacja odbywa się za pośrednictwem ruchliwej i niebezpiecznej drogi krajowej nr 81. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budową łącznika drogowego, ciągu pieszego, wjazdów do posesji oraz

Termin realizacji
III – IV kwartał 2011 r.
Wartość
1 104 659,68 zł
Lokalizacja
Mikołów, dzielnica Kamionka
czytaj więcej

Drogi
Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu mikołowskiego poprzez utworzenie sieci tras rowerowych łączących gminy powiatu z sąsiednimi powiatami i gminami. W projekcie uczestniczyły gminy: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Wyry i Ornontowice. Liderem projektu jest Gmina Orzesze.  Inwestycja polegała na modernizacji i budowie tras rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej na terenie gmin powiatu mikołowskiego. W

Termin realizacji
listopad 2010 r. - lipiec 2011 r.
Wartość
2 175 566,00 zł
Lokalizacja
Gminy Powiatu Mikołowskiego
czytaj więcej
Logotypy UE