DRUKI DO POBRANIA

Jeśli upoważniasz osobę trzecią do dostarczenia w Twoim imieniu odpadów na PSZOK pobierz, wypełnij i wydrukuj upoważnienie

REGULAMIN PSZOK

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 830/47/21 – Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie ZOBACZ /POBIERZ


Logotypy UE