WYMAGANE DOKUMENTY

RODZAJ PRZYJMOWANYCH ODPADÓW

 • Odpady wielkogabarytowe (meble, kanapy i fotele, krzesła, dywany, materace, łóżka, duży metalowy złom, lustra, szyby okienne)
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, płyty CD, DVD, telefony, ładowarki, zabawki z elektroniką itp.)
 • Żarówki i świetlówki
 • Odpady niebezpieczne: termometry, puszki po farbach, lakierach, aerozolach (pozostałe po remontach)
 • Przeterminowane leki
 • Zużyte igły, strzykawki
 • Papa, wełna mineralna, wata szklana i inne odpady poremontowe (wanny, umywalki, papierowe worki po cemencie, tapety itp.)
 • Gruz
 • Zużyte opony z samochodów osobowych
 • Odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie pocięte na krótkie kawałki)
 • Odzież, tekstylia
 • Selektywnie zbierane odpady tj. szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne

UWAGA! Prosimy o staranne posegregowanie odpadów przed przyjazdem na PSZOK.

Osoby ze zmieszanymi odpadami nie zostaną wpuszczone na teren zakładu.

ODPADY OBJĘTE LIMITEM

Nazwa odpaduLimit Mg/RokOpłata po przekroczeniu limitu
Zużyte opony (samochodów osobowych)0,1664,61 zł za 1 Mg
Odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wykładziny, fotele itp.)0,3882,73 zł za 1 Mg
Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, beton, ceramika, papa, materiały
izolacyjne, farby, szyby itp.)
0,2706,96 za 1 Mg
Logotypy UE