Ważne informacje

Aktualności
FILTRY WYSZUKIWANIA:
Odbiór odpadów
Zasady segregacji w języku ukraińskim

Zasady segregacji w języku ukraińskim

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
Części samochodowe- to nie odpady komunalne !

Części samochodowe- to nie odpady komunalne !

Zużyte części aut nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane od mieszkańców w ramach funkcjonującego gminnego systemu gospodarowania odpadami. Takie części powinny zostać dostarczone przez mieszkańca do stacji demontażu pojazdów. Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z użytku oraz częściami samochodowymi określone zostały w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
Zawieranie umów przez firmy, które znajdują  się poza  gminnym systemem gospodarki odpadami

Zawieranie umów przez firmy, które znajdują się poza gminnym systemem gospodarki odpadami

Firmy, które znajdują się poza gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi mają obowiązek zawrzeć umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej odbierającym odpady komunalne na terenie gminy Mikołów. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej www.odpady.mikolow.eu w zakładce Gospodarowanie odpadami>Firmy odbierające odpady komunalne> Rejestr działalności regulowanej.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
Zasady odbioru popiołu

Zasady odbioru popiołu

Przypominamy, iż do pojemnika na popiół wrzucamy zimny popiół i żużel z palenisk domowych. Nie wrzucamy gorącego popiołu. Nie zalewamy popiołu wodą, gdyż uniemożliwi to jego odbiór w niskich temperaturach.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
Co zrobić z odpadami w izolacji -COVID 19

Co zrobić z odpadami w izolacji -COVID 19

Poniżej ważne wytyczne rządowe dla osób przebywających w izolacji (chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną): zaleca się odczekanie 72 godzin zanim przekaże się worek z odpadami do odbioru, należy umieścić odpady w worku i w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym, zapełnić worek odpadami do 3/4 jego pojemności i nie zgniatać zawartości, po zapełnieniu worka

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
ZBIÓRKA LIŚCI

ZBIÓRKA LIŚCI

Przypominamy, iż worki na liście można pobrać w Straży Miejskiej, Miejskim Domu Kultury oraz Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mikołowie.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W związku z jesienną zbiórką odpadów wielkogabarytowych dla nieruchomości jednorodzinnych przypominamy, iż do tych odpadów zaliczamy m.in.: meble, stoły, dywany, materace, duży złom metalowy, wózki dziecięce, rowery, opony z samochodów osobowych i jednośladów, zabawki dużych rozmiarów bez elektroniki, meble ogrodowe, sprzęt sportowy, deski do prasowania.Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie są odbierane odpady poremontowe, gruz oraz 

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
Harmonogram w aplikacji

Harmonogram w aplikacji

Uprzejmie informujemy, iż jest już dostępny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2021r. Celem pobrania nowego harmonogramu użytkownicy aplikacji mobilnej Eco Harmonogram muszą dokonać jej aktualizacji.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Logotypy UE