Ważne informacje

Aktualności
FILTRY WYSZUKIWANIA:
Odbiór odpadów
Zamiar przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Bez kategorii
NOWE POJEMNIKI NA ELEKTROODPADY;      ODBIÓR ELEKTROODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

NOWE POJEMNIKI NA ELEKTROODPADY; ODBIÓR ELEKTROODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Komunikaty
Zawieranie umów na odbiór nieczystości  ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

Zawieranie umów na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
OPÓŹNIENIA W ODBIORZE BIOODPADÓW

OPÓŹNIENIA W ODBIORZE BIOODPADÓW

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Komunikaty
ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Komunikaty
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
Zasady segregacji w języku ukraińskim

Zasady segregacji w języku ukraińskim

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Odbiór odpadów
Części samochodowe- to nie odpady komunalne !

Części samochodowe- to nie odpady komunalne !

Zużyte części aut nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane od mieszkańców w ramach funkcjonującego gminnego systemu gospodarowania odpadami. Takie części powinny zostać dostarczone przez mieszkańca do stacji demontażu pojazdów. Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z użytku oraz częściami samochodowymi określone zostały w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Logotypy UE