ODBIÓR ELEKTROODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH; POJEMNIKI NA ELEKTROODPADY

ODBIÓR ELEKTROODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH; POJEMNIKI NA ELEKTROODPADY

 Na podstawie zawartego porozumienia ze spółką Remondis Górny Śląsk z Rudy Śląskiej na terenie Mikołowa w 2022 roku  zostało ustawionych 12 pojemników na elektroodpady.

Ustawione pojemniki przeznaczone są na małogabarytowe elektroodpady, takie jak drobny sprzęt RTV i AGD o wymiarach nie większych niż 60x40x20 cm pochodzące z gospodarstw domowych.

Poniżej wykaz lokalizacji pojemników na elektroodpady:

Wykaz lokalizacji pojemników

L.p. Ulica Lokalizacja Dzielnica/Sołectwo
1. ul. ks. F. Górka Przy Sołtysówce Bujaków
2. ul. Równoległa Przy Sołtysówce Borowa Wieś
3. ul. Jesionowa Przy kapliczce Śmiłowice
4. ul. Zamkowa Parking przy kościele Mokre
5. ul. ks. H. Szymankiewicza Parking przy boisku Paniowy
6. ul. Paprotek Parking przy przedszkolu Kamionka
7. ul. L. Waryńskiego Przy zatoce autobusowej Centrum – Reta
8. ul. T. Więcka Parking Centrum
9. ul. Nowy Świat Działka gminna pomiędzy ul. Nowy Świat a ul. Wodną Centrum
10. ul. Krakowska 32 Przy śmietniku od strony 

ul. M. Grażyńskiego

Centrum
11. os. C.K.Norwida Przy śmietniku w rej. budynku nr 4 Centrum
12. ul. Klonowa Działka gmina pomiędzy nr 1 a 3 Centrum – Regielowiec

ODBIÓR WIELKOGABARYTOWYCH ELEKTROODPADÓW

Ponadto wielkogabarytowe elektroodpady (kompletne) z nieruchomości zamieszkałych można zgłaszać do bezpłatnego odbioru za pośrednictwem infolinii pod nr telefonu 32 737 85 87 lub formularza dostępnego na elektronicznej platformie www.decydujesz.pl.

Odbiór pozostałych elektroodpadów lub niekompletnych wielkogabarytowych urządzeń AGD realizowany jest za odpłatnością.

Do wielkogabarytowych elektroodpadów AGD zaliczane są:

*lodówki,

*zamrażarki,

*pralki,

*zmywarki,

*kuchenki elektryczne i gazowo-elektryczne,

*suszarki do ubrań.

Szczegółowy regulamin odbioru wielkogabarytowych elektroodpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych dostępny jest na stronie internetowej www.mikolow.eu/odpady  w zakładce Gospodarowanie odpadami /Jak segregować /Elektrośmieci.

Zgodnie z porozumieniem stron gmina Mikołów nie ponosi jakichkolwiek opłat związanych z odbiorem odpadów.

Logotypy UE