UMOWA NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  z terenu gminy Mikołów  obowiązuje od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Logotypy UE