Karty PSZOK

Karty PSZOK

Informujemy, że od 1 lipca 2024 r. korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie gminy Mikołów, przy ul. Dzieńdziela 44 dla nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym oraz dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe możliwe jest tylko z użyciem Karty PSZOK.

Jak można odebrać kartę?

Aby otrzymać kartę na PSZOK, właściciel nieruchomości musi złożyć do Urzędu Miasta Mikołów wzór wniosku.

Karta wydawana jest w dniu złożenia wniosku, jeżeli wniosek nie wymaga uzupełnienia lub korekty oraz właściciel posiada aktywną ?Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?.

Dla nieruchomości, wobec której składana jest pierwsza ?Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? złożenie wniosku o wydanie karty jest możliwe po przeprowadzeniu przez urząd czynności sprawdzających, co do poprawności złożonej deklaracji.   

Właściciel potwierdza odbiór karty na formularzu wniosku.

Kto może odebrać kartę?

Karta wydawana jest właścicielowi nieruchomości lub jego pełnomocnikowi, na podstawie jednorazowego pełnomocnictwa podpisanego przez właściciela druk pełnomocnictwa.

Do czego służy karta?

Karta podczas każdorazowego użycia w PSZOK umożliwia identyfikację właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości dla której jest założona oraz ilości przekazanych z tej nieruchomości w danym roku do PSZOK odpadów podlegających limitom ich nieodpłatnego odbioru przez PSZOK.

Karta służy również do ewidencjonowania przez PSZOK odbioru z danej nieruchomości odpadów podlegających limitom ich nieodpłatnego odbioru przez PSZOK w celu prawidłowego naliczenia opłaty z tytułu przyjęcia z danej nieruchomości odpadów ponad obowiązujący w danym roku limit i dochodzenia zapłaty powyższej należności.

Ile kart dostaniemy?

Karta wydawana jest bezpłatnie w następujących ilościach:

  • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym ? 1 karta dla każdego właściciela, który złożył oraz posiada aktywną ?Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?;
  • dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym ? 1 karta dla każdego właściciela, który złożył oraz posiada aktywną ?Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?;
  • dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe ? 1 karta dla każdego właściciela, który złożył oraz posiada aktywną ?Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?.

Miejsce złożenia wniosku

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych  – Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Rynek 16, parter sala nr 1 lub pokój nr 4
tel.: 32 32 48 423, 32 32 48 425, 32 32 48 433, 32 32 48 427,
e-mail: odpady.komunalne@mikolow.eu

Logotypy UE