NAZWA I ADRES PODMIOTU

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną: Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 87;  „KOMART” Sp. z o.o. , ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów ( od 1.10.2020 r. zmiana nazwy firmy na PreZero Recykling Południe Sp. zo.o.); zwanym dalej Wykonawcą  w imieniu których działa:

REMONDIS Górny Śląsk Sp.z o.o. ul.Piotra Skargi 87, 43-100 Ruda Śląska

DANE KONTAKTOWE

32-24-26-557 wew. 41


Logotypy UE