Co ciekawego w Mikołowie?

Aktualności Komunikaty

Zawiadomienie o sesji 27.07.2022 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 6 Statutu Miasta Mikołów, stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 9 października 2015 r., poz. 5139

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mikołowa 5.04.2022

Na wniosek Burmistrza Mikołowa z dnia 29 marca 2022 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 5 kwietnia 2022 r. na godz. 1600  sesję ? nadzwyczajną ? Rady Miejskiej Mikołowa. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Pierwsze posiedzenie Rady Dzielnicy Kamionka

Na podstawie § 11 ust. 9 załącznika nr 2 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/722/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. z późn. zm., Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 7 czerwca 2019 r. na godz. 18 00 pierwsze posiedzenie Rady Dzielnicy Kamionka, które odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020 ? 2023

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020 ? 2023 Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) oraz wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, Rada Miejska Mikołowa wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach

Data dodania
Pobierz plik
.DOCX
CZYTAJ WIĘCEJ

XLIV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 18.06.2018r. na godz. 1700 XLIV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15. Porządek obrad: Otwarcie sesji ? 1. Stwierdzenie prawomocności

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Logotypy UE