Pierwsze posiedzenie Rady Dzielnicy Kamionka

Na podstawie § 11 ust. 9 załącznika nr 2 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/722/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. z późn. zm., Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 7 czerwca 2019 r. na godz. 18 00 pierwsze posiedzenie Rady Dzielnicy Kamionka, które odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy w budynku przy ul. Katowickiej 91 w Mikołowie.

Prządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Dokonanie wyborów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy, w tym:

– powołanie komisji skrutacyjnej,

– przyjęcie regulaminu wyborów,

– podawanie kandydatur,

– przeprowadzenie wyborów,

– odczytanie protokołów Komisji Skrutacyjnej,

– podjęcie uchwał stwierdzających dokonanie wyborów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.

3. Przekazanie Przewodniczącemu Rady Dzielnicy prowadzenia dalszej części posiedzenia.

Logotypy UE