Co ciekawego w Mikołowie?

Aktualności Komunikaty
Istotne dla miasta
Przebudowa wiaduktu kolejowego – utrudnienia w ruchu

Przebudowa wiaduktu kolejowego – utrudnienia w ruchu

AKTUALIZACJA:22.08 Wstrzymanie ruchu kolejowego25.05 Wznowienie ruchu pociągów na odcinku linii kolejowej 140 25 kwietnia br. rusza największa tegoroczna inwestycja w Mikołowie – przebudowa wiaduktu kolejowego przy dworcu PKP oraz modernizacja układu drogowego pod i w okolicy wiaduktu. Będzie to IV i ostatni etap wieloletniego projektu budowy centrum przesiadkowego w Mikołowie. Tak znacząca inwestycja wiąże się

TAGI: pkp remont utrudnienia wiadukt ztm
Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – etap II

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – etap II

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie od 5 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. W okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w Urzędzie Miasta Mikołowa (Rynek 16) lub

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
O innowacjach w edukacji

O innowacjach w edukacji

20.09.2022 w Centrum Aktywności Społecznej odbyła się konferencja podsumowująca projekt : „Innovation and transformation in education” prowadzony przez Gminę Mikołów w ramach Erasmus +. Projekt był realizowany od 01.10.2019 r. w partnerstwie z instytucjami z Turcji, Włoch i Łotwy. Jego celem była wymiana dobrych praktyk w obszarze innowacji w edukacji. Spotkanie prowadzone było przez przedstawicielki

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

20 września br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad wypłacania tzw. dodatku węglowego. Informujemy, iż okres rozpatrywania przez samorządy wniosków o dopłaty składanych przez mieszkańców został przez ustawodawcę wydłużony z 30 do 60 dni. Jednocześnie informujemy, iż na konto Gminy Mikołów nie wpłynęły jeszcze od wojewody śląskiego środki finansowe na wypłaty. Ma to nastąpić

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Obwieszczenia o wyłożeniu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków           zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa” dla obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej”

Obwieszczenia o wyłożeniu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa” dla obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej”

Projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie od 28 września 2022 r. do 26 października 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. W okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem zmiany studium w Urzędzie Miasta Mikołowa (Rynek 16) lub uzyskać informacji pod numerami telefonów: (32) 32-48-544,

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta

Mobilny Punkt Informacyjny

Miasto Mikołów oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskichw Katowicach zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działająca na terenie województwa śląskiego realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektu. W ramach Mobilnych

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Lista zakwalifikowanych projektów 7. edycji BO

Lista zakwalifikowanych projektów 7. edycji BO

Zakończyła się weryfikacja projektów złożonych w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego w Mikołowie. Zachęcamy do zapoznania się z listą 16 projektów, na które będzie można oddać głos. Głosowanie odbędzie się w dniach 13-17 października 2022r.  Szczegóły projektów oraz bieżące informacje na stronie www.obywatelski.mikolow.eu Wyniki weryfikacji są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
DODATEK WĘGLOWY

DODATEK WĘGLOWY

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można już składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie. Po jednorazową dopłatę, w wysokości 3 000 złotych, będzie można zgłaszać się do 30 listopada 2022 r. Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia

TAGI: MOPS
Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa” –

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa” –

dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej i Elsnera Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Logotypy UE