Co ciekawego w Mikołowie?

Aktualności Komunikaty
Istotne dla miasta
Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Paniowy – etap I, w rejonie ulic Elsnera, Gliwickiej i Rusinów

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Paniowy – etap I, w rejonie ulic Elsnera, Gliwickiej i Rusinów

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Paniowy – etap I, w rejonie ulic Elsnera, Gliwickiej i Rusinów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzieod 7 lutego 2024 r. do 6 marca 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. W okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – etap I, dla dwóch obszarów położonych: w rejonie ulic Gliwickiej i Storczyków – obszar nr 1, oraz w rejonie ulicy Kuźnickiej – obszar nr 2

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – etap I, dla dwóch obszarów położonych: w rejonie ulic Gliwickiej i Storczyków – obszar nr 1, oraz w rejonie ulicy Kuźnickiej – obszar nr 2

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – etap I, dla dwóch obszarów położonych: w rejonie ulic Gliwickiej i Storczyków – obszar nr 1, oraz w rejonie ulicy Kuźnickiej – obszar nr 2 dostępny będzie od 31 stycznia 2024 r. do 28 lutego 2024 r. w Biuletynie

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj, w rejonie ulic Gliwickiej i Różanej

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj, w rejonie ulic Gliwickiej i Różanej

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj, w rejonie ulic Gliwickiej i Różanej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzieod 31 stycznia 2024 r. do 28 lutego 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. W okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem zmiany planu w Urzędzie

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Wybór uzupełniający na ławników do sądów powszechnych

Wybór uzupełniający na ławników do sądów powszechnych

Informacje dotyczące wyboru uzupełniającego ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. Wszystkie informacje dostępne w załącznikach poniżej.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Przyjazne deklaracje!

Przyjazne deklaracje!

Podatniku! Rozpoczął się nowy rok podatkowy a wraz z nim konieczność złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny lub od środków transportowych. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie portal „Przyjazne deklaracje”, który sprawi, że ministerialne druki staną się mniej uciążliwe i problematyczne. Skorzystać z niego możesz pod adresem: https://przyjazne-deklaracje.pl/mikolow. Jeżeli jesteś podmiotem zobowiązanym do złożenia którejś

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Wyłożenie projektu MPZP fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Borowa Wieś, przy ul. Gliwickiej

Wyłożenie projektu MPZP fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Borowa Wieś, przy ul. Gliwickiej

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Borowa Wieś, przy ul. Gliwickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie od 24 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. W okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w Urzędzie Miasta Mikołowa (Rynek

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja na terenie powiatu mikołowskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja na terenie powiatu mikołowskiego.

Zapisy na bezpłatną pomoc przyjmowane są: Kto może skorzystać z pomocy Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym nieodpłatna mediacja) przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis. W okresie funkcjonowania punktów w formie bezpośredniego

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Segreguj olej

Segreguj olej

Z Nowym Rokiem – nowe wyzwania! W Polsce aktualnie rozmieszczonych jest około 750 pojemników przeznaczonych do segregacji zużytego oleju. Pamiętaj, że segregacja tego rodzaju odpadu, jest bardzo ważna i sprzyja naszemu środowisku. Chcesz dowiedzieć się w gdzie w Twojej gminie zostały rozmieszczone takie pojemniki? Zapraszamy na stronę internetową www.segregujolej.pl a w zakładce „Mapa” znajdziesz wszystkie

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Logotypy UE