Co ciekawego w Mikołowie?

Aktualności Komunikaty
Istotne dla miasta
​OGŁOSZENIE w sprawie MPZP

​OGŁOSZENIE w sprawie MPZP

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – etap I, dla obszaru położonego w rejonie ul. Mieczysława Dzieńdziela, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Mokre, w rejonie ul. Sosnowej. Na podstawie art. 17 pkt 1

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
​OGŁOSZENIE – MPZP dla obszaru Mokre

​OGŁOSZENIE – MPZP dla obszaru Mokre

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Mokre. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego

Burmistrz Mikołowa zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w związku z art. 6c ust. 3 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Weryfikacja spełnienia wymagań ustawowych – TAXI

Weryfikacja spełnienia wymagań ustawowych – TAXI

Informujemy, iż zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przedsiębiorca posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką ma obowiązek przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów ustawowych przez zgłoszonych kierowców przed 17 września 2023 r.  Dokumenty potwierdzające spełnienie

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Sprawozdanie z 9 lat działalności

Sprawozdanie z 9 lat działalności

Szanowni Mieszkańcy, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z 9 lat naszej działalności, czyli za lata od 2015 do 2023r. Kończąc drugą kadencję postanowiłem przedstawić możliwie krótkie sprawozdanie z tego co udało się zrealizować a także wskazać najważniejsze inwestycje oczekujące na realizację w kolejnych latach. Sprawozdanie powinno trafić do Państwa w formie gazetki w styczniu, jednak jeżeli

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
II Śląski Protest – Stop KDP 170/CPK przez Śląsk

II Śląski Protest – Stop KDP 170/CPK przez Śląsk

W sobotę, 24 lutego 2024 r. mieszkańcy Mikołowa oraz okolicznych miast po raz kolejny protestować będą przeciw proponowanemu przebiegowi szybkiej kolei, która prowadzić ma do Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Początek protestu rozpocznie się pod budynkiem Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie o godz. 10:00. Stamtąd protestujący wyruszą na mikołowski rynek. Jak zapowiadają organizatorzy: Celem zgromadzenia

TAGI: Mikołów protest
Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Paniowy – etap I, w rejonie ulic Elsnera, Gliwickiej i Rusinów

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Paniowy – etap I, w rejonie ulic Elsnera, Gliwickiej i Rusinów

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Paniowy – etap I, w rejonie ulic Elsnera, Gliwickiej i Rusinów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzieod 7 lutego 2024 r. do 6 marca 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. W okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – etap I, dla dwóch obszarów położonych: w rejonie ulic Gliwickiej i Storczyków – obszar nr 1, oraz w rejonie ulicy Kuźnickiej – obszar nr 2

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – etap I, dla dwóch obszarów położonych: w rejonie ulic Gliwickiej i Storczyków – obszar nr 1, oraz w rejonie ulicy Kuźnickiej – obszar nr 2

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – etap I, dla dwóch obszarów położonych: w rejonie ulic Gliwickiej i Storczyków – obszar nr 1, oraz w rejonie ulicy Kuźnickiej – obszar nr 2 dostępny będzie od 31 stycznia 2024 r. do 28 lutego 2024 r. w Biuletynie

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Logotypy UE