ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020 ? 2023

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA
PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2020 ? 2023

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) oraz wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach,
Rada Miejska Mikołowa wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Karty zgłoszenia wraz innymi dokumentami należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mikołowie, Rynek 16 – Biuro Rady Miejskiej pokój 11.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.

UWAGA: kartę zgłoszenia wraz z innymi wzorami dokumentów można pobrać: w siedzibie Urzędu Miejskiego ? Biuro Rady Miejskiej  pokój 11 oraz w formie edytowalnej ze stron internetowych:
1)       Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl
2)       Urzędu Miasta Mikołów ? Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.mikolow.eu/?a=13502.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk ? Słomska

Logotypy UE