Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. – zwolnienie w części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z posiadaniem kompostownika i kompostowaniem w nim bioodpadów
• dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
• warunkiem skorzystania z częściowego zwolnienia jest złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości na nowym wzorze obowiązującym od 1 marca 2020 r.
• kwota zwolnienia wynosi 4 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej.
UWAGA: w pozycji „E” deklaracji należy zaznaczyć: „zmiana danych”  1.04.2020 r.

Logotypy UE