ZMIANY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

ZMIANY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Zmiany w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2021 r.

Burmistrz Mikołowa zawiadamia, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe zasady w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1579) wymusiła odejście od dotychczasowego sposobu postępowania.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Załączniki:

Logotypy UE