ZBIÓRKA LIŚCI

ZBIÓRKA LIŚCI

Przypominamy, iż worki na liście można pobrać w Straży Miejskiej, Miejskim Domu Kultury oraz Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mikołowie.

Logotypy UE