Zasady odbioru popiołu

Zasady odbioru popiołu

Przypominamy, iż do pojemnika na popiół wrzucamy zimny popiół i żużel z palenisk domowych.

Nie wrzucamy gorącego popiołu. Nie zalewamy popiołu wodą, gdyż uniemożliwi to jego odbiór w niskich temperaturach.

 

 

Logotypy UE