WYKAZ LOKALIZACJI POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY OLEJ

WYKAZ LOKALIZACJI POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY OLEJ
WYKAZ LOKALIZACJI POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY OLEJ JADALNY
Centrum   Borowa Wieś
1. ul. Cmentarna 5 ? przy altanie śmietnikowej 27. ul. Gliwicka 299, SP nr 6 przy altanie śmietnikowej
2. ul. Krakowska 51-59 – przy altanie śmietnikowej 28. ul. Równoległa 2 ? Sołtysówka obok pojemnika na elektrośmieci
3. ul. Krakowska 30 ? SP nr 10 obok śmietnika przy altanie śmietnikowej Bujaków
4. ul. rtm W.Pileckiego 3,5,9,11 – przy altanie śmietnikowej 29. ul. Szkolna 1 ? SP nr 12 przy altanie śmietnikowej
5. ul. rtm W.Pileckiego 17,19,21 – przy altanie śmietnikowej Mokre
6. os. Grunwaldzkie 11 ? przy altanie śmietnikowej 30. ul. Grudniowa 1B ? Przedszkole nr 10, przy altanie śmietnikowej
7. os. Grunwaldzkie 4 ? przy altanie śmietnikowej 31. ul. Zamkowa 1 ? SP nr 7, przy altanie śmietnikowej
8. os. Grunwaldzkie 6 – przy altanie śmietnikowej 32. ul. Miodowa 2 ? przy sołtysówce obok pojemników na odpady
9. os. Norwida 4-6 ? przy altanie śmietnikowej Kamionka
10. ul. Podleska 60 – przy altanie śmietnikowej 33. ul. Katowicka 122 ? SP nr 4 przy altanie śmietnikowej
11. ul. Katowicka 24 ? SP nr 5 przy altanie śmietnikowej 34. ul. Katowicka ? ul. Paprotek (skrzyż.) ? parking naprzeciw Przedszkola
12. ul. J.Bluszcza 9? przy altanie śmietnikowej   Paniowy
13. ul. B.Krawczyka 7a ? przy altanie śmietnikowej 35. ul. ks.H.Szymankiewicza ? przy boisku obok pojemnika na elektroodpady
14. ul. K.Prusa 5a-b ? przy altanie śmietnikowej 36. ul. Wolności 27 ? SP nr 8 obok śmietnika przy altanie śmietnikowej
15. ul. Górnicza 5? przy altanie śmietnikowej Śmiłowice
16. ul. Górnicza 6 – przy altanie śmietnikowej 37. ul. Gliwicka ? ul. Jesionowa (skrzyż.)? parking ? obok pojemnika na elektroodpady
17. ul. bpa Bandurskiego 1 ? SP nr 3 przy altanie śmietnikowej Reta
18. ul. Pszczyńska 26-34 – przy altanie śmietnikowej 38. ul. Skalna 10 – przy altanie śmietnikowej
19. ul. dr.T.Więcka ? parking przy pojemnika na elektroodpady 39. ul. Skalna 2, przy altanie śmietnikowej
20. ul. Klonowa ? działka pomiędzy nr 1 a 3, obok pojemnika na elektroodpady 40. ul. L.Waryńskiego (w rejonie nr 63) ? obok pojemnika na elektroodpady
21. os. A.Mickiewicza 24 – przy altanie śmietnikowej  
22. ul. Stolarska 20 przy altanie śmietnikowej    
23. ul. Żwirki i Wigury 31 – przy altanie śmietnikowej    
24. ul. Stara Droga 2 – przy altanie śmietnikowej    
25. ul. Nowy Świat 50-54 – przy altanie śmietnikowej    
26. ul. Nowy Świat ? ul. Wodna (skrzyż.) ? przy pojemniku na elektroodpady    
Logotypy UE