Worki na odpady segregowane

Worki na odpady segregowane

Informujemy, że worki na odpady segregowane można pobrać w PSZOK-u przy ul. Dzieńdziela 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 19.30soboty  w godzinach od 8.00 – 15.30.

Worki są również wystawione przed MDK Rynek 19.

Tym samym prosimy, aby odpady segregowane umieszczać już we workach zgodnie z kolorystyką dla danej frakcji odpadu.

Logotypy UE