PRZYDOMOWE KOMPOSTOWNIKI

PRZYDOMOWE KOMPOSTOWNIKI

Zwolnienie od dnia 1 kwietnia 2020 r. z części opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Właściciele nieruchomości spełniający ww warunki, aby skorzystać ze zwolnienia, winni od dnia 1 kwietnia do 10 maja 2020 r. (za miesiąc kwiecień) złożyć deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia wynosi 4,00 zł/ miesięcznie od osoby zamieszkującej w nieruchomości.

Logotypy UE