Opóźnienie w odbiorze odpadów zmieszanych

Opóźnienie w odbiorze odpadów zmieszanych

W związku z awarią śmieciarki w dniu wczorajszym  tj. 28.02. 2023 r. firma Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. nie była w stanie odebrać odpadów zmieszanych z wszystkich nieruchomości z poniższych ulic. Wywóz realizowany będzie w dniu dzisiejszym.

Fitelberga,

Jaskółcza,

Jeżynowa,

Konopnickiej,

Kręta,

Przyjaźni,

Reta Śmiłowicka ,

Sikorek ,

Wierzbowa ,

Konstantego Wolnego (boczna)

Logotypy UE