Od 1 marca zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca

Od 1 marca zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca

Z dniem 1 marca 2023 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Będzie ona wynosić 34,00 zł od mieszkańca.
Stawki opłaty za każdy pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pozostają bez zmian.
Mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po uprzednio złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie wynosi 4,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość ? budynek mieszkalny jednorodzinny.

Logotypy UE