Informacja o pojemnikach BIO

Informacja o pojemnikach BIO

Informujemy, iż od października 2020 r. rozpoczynamy akcję dostarczania pojemników na bioodpady przez firmę Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. Ruda Śląska w ilości jednego pojemnika  240 l na nieruchomość. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwość dostarczenia dodatkowych pojemników w terminie późniejszym.

Od momentu zaopatrzenia  mieszkańca  w pojemnik będzie możliwy tylko odbiór odpadów BIO z  pojemników. Worki nie będą odbierane.

Do pojemników będzie można wrzucać bioodpady bez dodatkowych opakowań typu np. worki, reklamówki.

W przypadku mieszkańców, którzy zadeklarowali posiadanie  kompostownika i korzystają z niższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pojemniki nie będą dostarczane.

Logotypy UE