DANE KONTAKTOWE

ul. Dzieńdziela 44

43-190 Mikołów

zuk@zuk.mikolow.eu

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek  6:30 – 19:30

sobota  8:00 – 15:30

niedziela  NIECZYNNE

ODBIÓR ODPADÓW

1) papier i tektura,
2) szkło,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) odpady zielone (trawa i liście),
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów,
12) zużyte opony,
13) popiół i żużel paleniskowy,
14) tekstylia i odzież,
14) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym (igły, strzykawki itp.)

REGULAMIN PSZOK

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie informuje, że w dniu 21.07.2016 r. zgodnie z Uchwała nr XX/478/2016  z dnia 28 czerwca 2016 wprowadzono Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie. 

Uchwała nr XX/477/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.  określa roczne limity przyjęcia odpadów do PSZOK (dot. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon) 

1. meble i inne odpadów wielkogabarytowe – 0,3 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny 

2. odpady budowlane i rozbiórkowe – 0,2 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny (gruz, papa, materiały izolacyjne, płyty  gipsowe)

3. zużyte opony – 0,1 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny

Informujemy, że wprowadzono opłatę za dostarczenie odpadów powyżej określonych limitów w wysokości 565,16 zł/Mg brutto.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wprowadza się:

1. Formularz przyjęcia odpadów

2. Upoważnienie do transportu odpadów. 

Dokumenty można pobrać z załączników

ZASADY KORZYSTANIA Z PSZOK od 27.04.2020 r.

1. Wymogi:

– Konieczność noszenia maseczki lub części garderoby nadającej się do zakrywania nosa i ust, zachowanie odstępu 2m

– Konieczność posiadania dokumentów do weryfikacji danych (dowód osobisty lub deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami)

– Staranne posegregowanie odpadów przed przyjazdem na PSZOK, w celu skrócenia do minimum   czasu przebywania na terenie zakładu (osoby ze zmieszanymi odpadami nie zostaną wpuszczone na teren zakładu)

2. Maksymalna ilość osób na terenie PSZOK uzależniona jest od rodzajów odpadów przywożonych przez mieszkańców (jedna osoba na jedno stanowisko rozładowcze)

3. Rodzaje przyjmowanych odpadów oraz stawki za odpady limitowane zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Załączniki:

Logotypy UE