SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ANALIZY PRAWDOPODOBIEŃSTWA NARUSZENIA PRAWA W RAMACH WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Identyfikuje się następujący obszar podmiotowy, w którym istnieje ryzyko naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Identyfikuje się następujące obszary przedmiotowe w których następuje ryzyko naruszenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest największe:

Naruszenie w ww obszarach przedmiotowych skutkuje:

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ANALIZY  PRAWDOPODOBIEŃSTWA NARUSZENIA PRAWA W RAMACH WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Identyfikuje się następujący obszar podmiotowy, w którym istnieje ryzyko naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Identyfikuje się następujące obszary przedmiotowe w których następuje ryzyko naruszenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest największe:

Naruszenie w ww obszarach przedmiotowych skutkuje:

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW

Załączniki:

Logotypy UE