ZACZNIJ OD SIEBIE

Każdy z nas powinien pracować nad tym, aby ograniczyć ilość powstających odpadów. Wyrzucanie odpadów czy nawet segregacja nie jest rozwiązaniem. Najlepiej zagospodarowane odpady to takie odpady, które w ogóle nie powstają. Zapobiegać powstawaniu odpadów możemy w domu, a nawet trochę wcześniej, bo już w trakcie robienia zakupów. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby odpadów powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach.

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami

Zapobieganie powstawaniu odpadów

?

Przygotowanie do ponownego użycia

?

Recykling

?

Inne procesy odzysku

?

Unieszkodliwianie


Logotypy UE