Części samochodowe- to nie odpady komunalne !

Części samochodowe- to nie odpady komunalne !

Zużyte części aut nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane od mieszkańców w ramach funkcjonującego gminnego systemu gospodarowania odpadami. Takie części powinny zostać dostarczone przez mieszkańca do stacji demontażu pojazdów.

Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z użytku oraz częściami samochodowymi określone zostały w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2056).

Zgodnie z art. 23a ustawy przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów zobowiązany jest do przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie ich naprawy. Przedsiębiorca za przyjęcie takich odpadów może pobrać opłatę.

PAMIĘTAJ

  • odbierając samochód z naprawy, pozostaw zużyte części samochodowe – zakłady mechaniki pojazdowej mają zawarte umowy na odbiór tego typu odpadów,
  • części samochodowe takie jak zderzaki, szyby, folie samochodowe itp. nie wrzucaj do pojemników na odpady komunalne, ani nie wyrzucaj do lasu,
  • zużyte części samochodowe wytworzone we własnym zakresie w wyniku samodzielnych napraw bezwzględnie należy oddać do stacji demontażu pojazdów.

 Na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dostępny jest wykaz stacji demontażu pojazdów.

https://bip.slaskie.pl/dzialalnosc_urzedu/srodowisko/wykaz-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-demontazu-pojazdow.html

Logotypy UE