Aktualne Akty Prawne

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:

INNE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Ogłoszono tekst jednolity uchwałą nr XXI/490/2016 z dnia 30.08.2016 r.

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
– nr XV/368/2015 z dnia 22.12.2015 r.
– nr XX/477/2016 z dnia 28.06.2016 r.
– nr XXXII/650/2017 z dnia 27.06.2017 r.
– nr XLV/812/2018 z dnia 28.08.2018 r.

STAWKA I TERMIN OPŁATY

Archiwalne Akty Prawne

Logotypy UE