Aktualne Akty Prawne

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę:

INNE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

STAWKA I TERMIN OPŁATY

Archiwalne Akty Prawne

Uchwała nr XXIII/520/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/133/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(Archiwalna)

Logotypy UE