ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Mikołów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy,  wypełnił zgłoszenie i dostarczył je do Urzędu Miasta Mikołów.

Zgłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.odpady.mikolow.eu w zakładce Gospodarowanie odpadami.

Logotypy UE