Administration Roads Education Computerisation Culture The housing industry Environment protection Social projects Renewal RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisation
Termomodernizacja budynku SP nr 7 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Thermo-modernisation
Termomodernizacja budynku SP nr 7 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Celem realizacji projektu było zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynku Szkoły Podstawowej nr 7 oraz obniżenie kosztów ogrzewania i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły: • wymianę stolarki okiennej, • ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu i stropodachu, • wymianę instalacji c.o. na nową, wyposażoną w grzejniki płytowo-konwekcyjne, zawory termostatyczne oraz nowe orurowanie, • wymianę

Termin realizacji
styczeń – czerwiec 2006 r.
Wartość
844 950,62 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Zamkowa
czytaj więcej
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Thermo-modernisation
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Celem realizacji projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 było obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia ciepła na cele c.o., podniesienie komfortu cieplnego budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły: • wymianę okien i drzwi, • docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, • modernizację kotłowni, w tym : wymianę kotła, wymianę pompy obiegowej, montaż

Termin realizacji
grudzień 2005 r. – sierpień 2006 r.
Wartość
626 621,01 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Gliwicka 299
czytaj więcej
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Thermo-modernisation
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Celem realizacji projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 3 było obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia ciepła na cele c.o., podniesienie komfortu cieplnego budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły: • wymianę okien i drzwi, • docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, • modernizację kotłowni, w tym : wymianę kotła, wymianę pomp obiegowych, montaż

Termin realizacji
styczeń - sierpień 2006 r.
Wartość
666 435,11 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Szkolna
czytaj więcej
Logotypy UE