Termomodernizacja budynku SP nr 7 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Termomodernizacja budynku SP nr 7 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego
Termin realizacji:
styczeń – czerwiec 2006 r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Zamkowa
Program:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu:
844 950,62 zł
Finansowanie:

• 212 276,00 zł : Dotacja

557 567,00 zł : Pożyczka (z możliwością umorzenia 50%) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

• 75 107,62 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Celem realizacji projektu było zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynku Szkoły Podstawowej nr 7 oraz obniżenie kosztów ogrzewania i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły:

• wymianę stolarki okiennej,

• ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu i stropodachu,

• wymianę instalacji c.o. na nową, wyposażoną w grzejniki płytowo-konwekcyjne, zawory termostatyczne oraz nowe orurowanie,

• wymianę starej kotłowni na ekologiczną kotłownię opalaną węglem, wyposażoną w nowoczesny kocioł o regulowanym procesie spalania i pompy o regulowanej wydajności.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek został dostosowany do obowiązujących norm ochrony cieplnej, poprawiła się też jego estetyka.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE